Navigatie:
Wie zijn wij?  |  Infrastructuur  |  Kantooruren  |  CAO's  |  Risktrainer  |  Eindejaarspremie  |  Bijkomende vergoedingen  |  Kinderopvang  |  Actiris  |  Diversiteit  |  Premie voor je Eerste Job ------------------------------------------------------------------

U bevind zicht hier :
HomeNL>Over ons>Bijkomende vergoedingen
------------------------------------------------------------------

Onze sector (Kappers – Schoonheidszorgen – Fitness) voorziet een aanvullende vergoeding voor werknemers die langere tijd arbeidsongeschikt zijn. Dit kan zijn door een langdurige ziekte, beroepsziekte of ongeval. Maar ook in het kader van moederschapsrust, kunnen werkneemsters uit de sector aanspraak maken op een aanvullende vergoeding. Daarnaast kan men 1 maal per jaar een forfaitair bedrag krijgen bij een bezoek aan de dermatoloog. Tot slot is er bij tijdelijke werkloosheid ook een aanvullende vergoeding voorzien. Al deze vergoedingen komen bovenop de uitkeringen van het ziekenfonds of de verzekering, of zijn een extraatje bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

 

1. Langdurige ziekte

In geval van langdurige ziekte voorziet de sector – op basis van een voltijdse tewerkstelling - een bijkomende  vergoeding van 5 euro bruto per dag (bij deeltijdse tewerkstelling wordt het bedrag proportioneel aangepast volgens het aantal uren/week). Het recht op de bijkomende vergoeding gaat in vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met een zes-dagenwerkweek en een maximum van 120 dagen per jaar.

 

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij je vakbond of door hier te downloaden. Gelieve - bij uw aanvraag - altijd een kopie van de loonfiche toe te voegen van de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid, alsook een attest van de mutualiteit.

 

2. Beroepsziekte

In geval van beroepsziekte voorziet de sector – op basis van een voltijdse tewerkstelling - een bijkomende  vergoeding van 5 euro bruto per dag (bij deeltijdse tewerkstelling wordt het bedrag proportioneel aangepast volgens het aantal uren/week). Het recht op de bijkomende vergoeding gaat in vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met een zes-dagenwerkweek en een maximum van 120 dagen per jaar.

 

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij je vakbond of door hier te downloaden. Gelieve - bij uw aanvraag - altijd een kopie van de loonfiche toe te voegen van de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid, alsook een attest van de mutualiteit. 

 

3. Zwangerschap

In geval van zwangerschap voorziet de sector – op basis van een voltijdse tewerkstelling - een bijkomende  vergoeding van 5 euro bruto per dag (bij deeltijdse tewerkstelling wordt het bedrag proportioneel aangepast volgens het aantal uren/week). Het recht op de bijkomende vergoeding gaat in vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met een zes-dagenwerkweek en een maximum van 120 dagen per jaar.

 

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij je vakbond of door hier te downloaden. Gelieve - bij uw aanvraag - altijd een kopie van de loonfiche toe te voegen van de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid, alsook een attest van de mutualiteit.

 

4. Ongeval

In geval van langdurige ziekte, beroepsziekte, zwangerschap of ongeval, voorziet de sector – op basis van een voltijdse tewerkstelling - een bijkomende  vergoeding van 5 euro bruto per dag (bij deeltijdse tewerkstelling wordt het bedrag proportioneel aangepast volgens het aantal uren/week). Het recht op de bijkomende vergoeding gaat in vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met een zes-dagenwerkweek en een maximum van 120 dagen per jaar.

 

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij je vakbond of door hier te downloaden. Gelieve - bij uw aanvraag - altijd een kopie van de loonfiche toe te voegen van de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid, alsook een attest van de mutualiteit. 

 

5. Bezoek dermatoloog

Elke werknemer ingeschreven in PC 314 onder RSZ kengetal 123 of 223 (terug te vinden op de loonfiche), krijgt éénmaal per jaar een tussenkomst voor het bezoek aan een dermatoloog. Deze tussenkomst bedraagt 20 euro netto.

 

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij je vakbond of door hier te downloaden. Gelieve - bij uw aanvraag - een kopie toe te voegen van het medisch attest, afgeleverd door de dermatoloog.

 

6. Tijdelijke werkloosheid

In geval van tijdelijke werkloosheid om welke reden dan ook, ontvangt de werknemer - ingeval van een voltijdse tewerkstelling - een bijkomende vergoeding van 5 euro bruto per dag vanaf de 1e dag, rekening houdend met een zes-dagenwerkweek en een maximum van 100 dagen. Bij vrijwillig deeltijdse werknemers resulteert dit in 200 halve dagen (2,5 € per halve dag).
Dit geldt voor alle werknemers ingeschreven in het PC 314 onder RSZ kengetal 123 of 223 (terug te vinden op de loonfiche). Enkel voor 'jeugdvakanties' wordt geen supplement toegekend, daar dit niet aanzien wordt als zijnde tijdelijke werkloosheid.

 

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij je vakbond of door hier te downloaden.

 

Werknemers die aangesloten zijn bij een erkende vakbond, krijgen de uitbetaling van de bijkomende vergoeding van hun vakbond. Werknemers die niet aangesloten zijn bij de vakbond, doen een aanvraag via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en worden door het FBZ uitbetaald.