Navigatie:
Home  |  Vormingen  |  Doelgroepen  |  Over ons ------------------------------------------------------------------

U bevind zicht hier :
HomeNL>Home
------------------------------------------------------------------

Binnen het paritair comité 314 (haartooi, fitness en schoonheidszorgen) worden werknemers die naschoolse, erkende cursussen volgen, financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. Dit is een vergoeding die de werknemers ontvangen omdat ze gemotiveerd zijn om zich te blijven bijscholen en continu bij te leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvangen de werknemers een effectieve geldsom:
de opleidingsvergoeding.

 

Via deze website kunnen cursussen gezocht – en gevonden worden, kan de werknemer zijn/haar persoonlijke gegevens aanpassen of de historiek van zijn/haar gevolgde opleidingen opvolgen!

 

Als vormingsverstrekker kan je hier dan weer je cursussen laten erkennen, vind je de nodige info en reglementen en heb je de tool om de cursisten die je vormingen gevolgd hebben, te registreren.