Navigatie:
Wie zijn wij?  |  Infrastructuur  |  Kantooruren  |  CAO's  |  Risktrainer  |  Eindejaarspremie  |  Bijkomende vergoedingen  |  Kinderopvang  |  Actiris  |  Diversiteit  |  Premie voor je Eerste Job ------------------------------------------------------------------

U bevind zicht hier :
HomeNL>Over ons>CAO's
------------------------------------------------------------------

   Zoek     

reg. 112187 22/11/2012 Toelevering en onderhoud van werkmateriaal
reg. 108640 25/01/2012 Preventie van gezondheidsrisico’s in de kappersector
reg. 105369 26/08/2011 loon en arbeidsvoorwaarden
reg. 105370 26/08/2011 Brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar
reg. 105371 26/08/2011 Brugpensioen vanaf 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden
reg. 105372 26/08/2011 Halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar
reg. 8/06/2011 maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arbeidsvoorwaarden
reg. 103482 14/03/2011 brugpensioen op 58 jaar
reg. 102433 25/11/2010 tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen
reg. 102434 25/11/2010 loonvoorwaarden
reg. 101616 14/09/2010 nieuwe arbeidsregelingen
reg. 101617 14/09/2010 tewerkstellingsvoorwaarden op zondagen en feestdagen
reg. 100474 23/07/2010 Vormingsvergoedingen
reg. 99212 4/05/2010 Beschermingskledij - reiniging en onderhoud van werkkledij
reg. 96980 21/01/2010 Bijkomende werkloosheidsuitkeringen
reg. 97028 21/01/2010 Anciënniteitverlof - modaliteiten voor deeltijdse werknemers
reg. 95889 19/11/2009 Financiële bijdrage in de vervoerskosten
reg. 95413 29/10/2009 Functieclassificatie
reg. 95414 29/10/2009 Beschermingskledij - reiniging en onderhoud van werkkledij
reg. 95435 29/10/2009 Brugpensioen op 58 jaar
reg. 95436 29/10/2009 Halftijds brugpensioen op 55 jaar
reg. 92528 11/05/2009 Reiniging en onderhoud van werkkledij
reg. 92527 11/05/2009 Tegemoetkomingen voor werknemers ingeval van arbeidsongevallen, beroepsziekten, gewone ziekte, ongeval van gemeen recht of moederschapsverlof
reg. 92525 11/05/2009 Bepaling van de loon en arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter bevordering van de vorming
reg. 92526 11/05/2009 Toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de werknemers
reg. 89467 26/03/2009 Tewerkstelling en opleiding van risicogroepen
reg. 89469 26/03/2009 Syndicale premie
reg. 88278 1/10/2008 Feestdag van 2 mei 2008
reg. 87329 9/09/2008 Loon- en arbeidsvoorwaarden
reg. 86229 12/08/2008 Overwerk
reg. 86122 29/06/2008 Statuut van de syndicale afgevaardigde
reg. 86339 2/06/2008 Wijziging van de statuten van een Fonds voor Bestaanszekerheid
reg. 83845 5/05/2008 Loon- en arbeidsvoorwaarden
reg. 83846 30/10/2007 Halftijds brugpensioen op 55 jaar
reg. 83844 30/10/2007 Brugpensioen op 58 jaar
reg. 82967 22/05/2007 Vaststelling van de loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het ’s nachts tewerkstellen van de werknemers in sommige ondernemingen
reg. 80135 22/05/2007 Loonvoorwaarden
reg. 82968 17/05/2007 Maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen
reg. 82462 23/04/2007 Wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
reg. 80331 13/02/2007 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 81284 6/02/2007 Het regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2006
reg. 74706 16/05/2006 Tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
reg. 74707 21/04/2006 Loon- en arbeidsvoorwaarden
reg. 74703 17/03/2006 Kwalificatiepremie
reg. 74704 17/02/2006 Halftijds brugpensioen op 55 jaar
reg. 74701 17/02/2006 Wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
reg. 74705 6/02/2006 Brugpensioen op 58 jaar
reg. 57500 27/01/2006 Invoering van een nieuwe classificatie met eraan verbonden arbeids- en loonvoorwaarden
reg. 69031 12/12/2005 Bevordering van de werkgelegenheid, bepaling van de classificatie en eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden
reg. 75840 18/08/2005 Wijziging van de CAO van 25 april 2005 betreffende de toekenning van de kwalificatiepremie
reg. 74702 27/05/2005 Sectorale non-discriminatiecode
reg. 71970 12/08/2004 Kwalificatiepremie
reg. 67355 6/07/2004 Brugpensioen op 58 jaar
reg. 67639 29/06/2004 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 66296 3/03/2004 Vaststelling van het bedrag der werkgeversbijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de financiering van de kwalificatiepremie
reg. 66295 29/01/2004 Vaststelling van de arbeidstijden voor het onderhoudspersoneel
reg. 66294 29/01/2004 Vaststelling van het bedrag der werkgeversbijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de financiering van de syndicale premie
reg. 60380 15/12/2003 Regeling van de arbeid op 23, 24, 30 en 31 december 2001
reg. 68699 11/12/2003 Kwalificatiepremie
reg. 59039 20/10/2003 Functieclassificatie
reg. 67354 18/09/2003 Halftijds brugpensioen op 55 jaar
reg. 57250 2/07/2003 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 66178 28/05/2003 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van declassificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden
reg. 61409 2/04/2003 Loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en voor nachtwerk
reg. 58166 15/01/2003 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 59138 11/10/2002 Arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers
reg. 58167 11/10/2002 Loonvoorwaarden
reg. 51489 11/10/2002 Loon- en arbeidsvoorwaarden
reg. 55288 7/10/2002 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 57502 23/05/2002 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20/02 en 27/03 1995, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen
reg. 57501 17/05/2002 Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Fonds voor bestaanszekerheid - risicogroepen
reg. 55287 2/03/2002 Wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
reg. 54922 19/12/2001 Wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
reg. 51486 22/11/2001 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 58558 29/08/2001 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden
reg. 51846 17/05/2001 Deeltijdse arbeid
reg. 51596 21/04/2001 Vorming en tewerkstelling voor 1999-2000
reg. 51490 20/08/2000 Brugpensioen
reg. 51488 17/08/1999 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
reg. 51487 17/08/1999 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ