Navigatie:
Aanmelden als vormingsverstrekker  |  Registreren als vormingsverstrekker ------------------------------------------------------------------

U bevind zicht hier :
HomeNL>Doelgroepen>Vormingsverstrekker
------------------------------------------------------------------

Binnen het Paritair Comité 314 (haartooi, fitness en schoonheidszorgen) worden werknemers die naschoolse, erkende cursussen volgen, financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. Dit is een vergoeding die de werknemers ontvangen omdat ze gemotiveerd zijn om zich te blijven bijscholen en continu bij te leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvangen de werknemers een effectieve geldsom: de opleidingsvergoeding. 

 

WIE HEEFT RECHT OP DEZE VERGOEDING?

Alle werknemers uit het PC 314.

De opleidingsvergoeding geldt niet voor stagiairs, leerlingen (leercontracten) en werknemers met een IBO contract.

 

WAT MOET DE WERKNEMER DOEN?

Om deze opleidingsvergoeding te bekomen, moet de werknemer zijn aanwezigheid tijdens de door het Fonds erkende opleiding, laten registreren. Dit wil concreet zeggen: aan het onthaal vult de werknemer de aanwezigheidslijst in met alle gevraagde gegevens (naam + rijksregisternummer + IBAN en BIC-code + handtekening). De opleidingsvergoeding zal in de tweede helft van de maand die volgt op het bijwonen van de opleiding, worden uitbetaald.

 

BEDRAG VAN DE OPLEIDINGSVERGOEDING

Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de duur van de erkende cursus. Bij een cursus van een halve dag (minimum 3 uur opleiding) ontvangt de werknemer 37,50 € bruto. Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de opleidingsvergoeding 75,00 € bruto. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 € bruto.

 

Erkenning van cursussen

Vernieuwd en vereenvoudigd in het systeem, is de erkenning van uw cursussen. Wanneer u een cursus toevoegt, en deze wordt goedgekeurd, blijft dit zo voor een volledig kalenderjaar. U krijgt bovendien bij uw vormingsoverzicht een duidelijke melding wat de status van uw cursus is, bijvoorbeeld: ‘geaccrediteerd, vervalt op …’, ‘accreditatie in aanvraag’,…. Duidelijk, eenvoudig en overzichtelijk!

 

Registratie werknemers

U registreert de werknemers op 2 niveaus: schriftelijk en online. Tijdens de cursus zelf, vullen de cursisten de aanwezigheidslijst in met hun naam, rijksregisternummer (op de identiteitskaart) en rekeningnummer. Tijdens of na de cursus dient u deze gegevens ook online in te putten en door te sturen naar de centrale server. De aanwezigheidslijsten kan u eenvoudigweg downloaden van op de nieuwe site. De werknemer ontvangt in de tweede helft van de maand die volgt op de cursus, zijn opleidingsvergoeding.

 

Opgelet

Bij het niet ingeven van de aanwezigheden op de website van het Fonds en/of het niet tijdig bezorgen van de door de werknemers volledig ingevulde en gehandtekende aanwezigheidslijst aan het Fonds, zal er een administratieve boete opgelegd worden. Het bedrag zal variëren al naar gelang het aantal werknemers die deelnamen aan de vorming en gelijkgesteld aan het bedrag van de vormingsvergoeding. Dit met een maximum van 250 €.

Wie vormingen (cursussen) aanbiedt in onze sector en deze wil laten erkennen (accrediteren), zal zelf eerst gratis een gebruikersaccount op onze vernieuwde website moeten aanvragen.

 

Van zodra uw gebruikersaccount actief is, kan u

  • erkenningsaanvragen voor vormingen doen
  • uw vormingshistoriek opvolgen
  • aanwezigheden registreren
  • ...

Heeft u reeds een gebruikersaccount?

Meldt u dan aan!